Category: Alt Gastrointestinal Sistem

0

Kolon Polipleri

  Kalın bağırsak polipleri  nedir ? Kolon olarak da bilinen kalın bağırsakta meydana gelen anormal  oluşumlardır. Kişiler yaşlandıkça kalın bağırsakta polip riski daha da fazlalaşır. 60 yaşın üzerindeki insanların %50’sinde en az bir polip olacağı...

0

Kolon Kanseri

-Kolon kanseri nedenleri nelerdir? Kimler risk altındadır? Kalınbağırsak kanserlerinin %90 dan fazlası daha önceden gelişmiş poliplerden kaynaklanır.  50 yaş öncesi polipler nadir görülmekte iken 50 yaşından sonra polip görülme oranı dolayısı ile kanser oranı...

0

Rektum Kanseri

Rektal Kanser Nedir ? Sindirim sistemi özofagus (yemek borusu), mide, ince ve kalın bağırsaktan meydana gelir. Sindirim sisteminin bir parçası olan kalınbağırsağın son kısmına da rektum adı verilir. Bu kısımda ortaya çıkan kötü huylu...

Apandisit 0

Apandisit

Apandisit Nedir ? Apandiks dediğimiz dokunun iltihaplanmasına apandisit ya da akut apandisit adı verilir. Tanı aşamasında bir çok hastalık ile karıştırılabilen apandisit  vaktinde müdahale edilmediği takdirde ciddi komplikasyonlara neden olabilir.

Crohn Hastalığı 0

Crohn Hastalığı

Crohn Hastalığı Nedir ? Kronik ve iltihabi bir barsak hastalığıdır. Ağızdan anüse kadar olan sindirim sisteminin herhangi bir yerinde kendisini aralıklı iltihaplar şeklinde gösterir. Chron hastalığı ülseratif kolit ile yakından ilgilidir. Bulaşıcı olduğuna dair...

Diveritüler Hastalık 0

Diveritüler Hastalık

Divertiküler Hastalık Nedir ? Barsak duvarında dışa doğru çıkık şeklinde oluşan keseciklere divertikülit denir. Bu kesecikler ağızdan anüse kadar herhangi bir bölgede oluşabilir fakat en sık kalınbarsakta görülür. Divertikülit ile divertikül farklı kavramlardır. Divertikül...

İncebağırsak Kanseri 0

İncebağırsak Kanseri

İncebarsak Kanseri Nedir ? İncebarsak , sindirim sisteminin yemek borusu ve mideden sonra gelen bir parçasıdır. İncebarsak kanseri beş türe ayrılır. Adenokarsinom, sarkom, karsinoid tümörler, gastrointestinal stromal tümörler ve lenfomadır.  Adenokarsinom incebarsak kanserinin en...

Meckel Divertiküliti 0

Meckel Divertiküliti

Meckel Divertikülü Nedir ? Meckel divertikülü ince ve kalınbarsağın kesiştiği bölge yakınında,  barsak duvarındaki küçük bir kesedir.  Doğuştan gelen bir divertikül örneğidir. Yaklaşık olarak 5 cm uzunluğundadır.Meckel Divertikülünün iltihabına ise Meckel Divertiküliti adı verilir....

Rektal Prolapsus 0

Rektal Prolapsus

Rektal Prolapsus ( Kalınbarsak Sarkması ) Nedir ? Rektum (kalın barsağın son kısmı) duvarının bir kısmının dışa doğru sarkması olayına denir. Genellikle 6 yaşının altındaki çocuklarda ve yaşlılarda ortaya çıkar. Aşağıdaki koşullarla yakından ilgilidir.