fbpx

Blog Details

Abdominal aort anevrizma rüptürlerinin mevsimsel dağılımı: Sekiz yılın retrospektif analizi

Mehmet Kurtoğlu, Hakan Yanar, Murat Aksoy, Cemalettin Ertekin, Fatih Tunca, Recep Güloğlu, İlker Tinay

Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2004; 10(1): 39-41

Amaç: Abdominal aortik anevrizma yırtığı (AAOY) yüksek oranda ölümcül bir durumdur. Son yıllarda, AAOY görülme sıklığında mevsimselliğin de rolü olduğu ileri sürülmüştür. Bu çalışmada, aylık atmosfer basıncı değişiklikleri ile AAOY ile başvuran hasta sayısı arasında olası ilişkiler araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Ocak 1995-Mayıs 2003 tarihleri arasında Travma ve Acil Cerrahi Kliniği’ne AAOY tanısıyla yatırılan 24 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışma verileri, hasta kayıtları, yatış belgeleri, hastane ölüm tutanakları ve ameliyat kayıtlarından derlendi. Çalışmaya yanlızca ameliyat sırasında AAOY tanısı doğrulanan hastalar alındı. Araştırma kapsamına giren aylara ait atmosfer basınç değişikliklerinin dağılımını gösteren kayıtlar İstanbul Meteoroloji Müdürlüğü’nden sağlanarak, aylık ortalama atmosfer basınçları ile AAOY ile başvuran hasta sayısı arasında ilişki olup olmadığı incelendi. Kış aylarında başvuran hastalar çoğunluğu oluşturmaktaydı. En çok başvuru (6 hasta), ortalama atmosfer basıncının 765.5 mmHg ölçüldüğü ocak ayında yapıldı. Yatan hastanın olmadığı mayıs ayında ortalama atmosfer basıncı 760.8 mmHg idi. Aylara göre hasta dağılımı ile atmosfer basınçları arasında anlamlı ilişki bulunmadı (p>0.05). Ortalama atmosfer basıncının yüksek seyrettiği aylardan sonra hasta başvurularında da artış görüldü.

Sonuç: Verilerimiz, AAOY sıklığı ile atmosfer basıncı arasında anlamlı ilişki olduğunu doğrulamadı.

Anahtar Sözcükler: Aortik anevrizma, abdominal, aort yırtığı, atmosfer basıncı, risk faktörü, mevsim

Comments are closed