fbpx
Aort

Mehmet Kurtoğlu, Hakan Yanar, Murat Aksoy, Cemalettin Ertekin, Fatih Tunca, Recep Güloğlu, İlker Tinay

Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2004; 10(1): 39-41

Amaç: Abdominal aortik anevrizma yırtığı (AAOY) yüksek oranda ölümcül bir durumdur. Son yıllarda, AAOY görülme sıklığında mevsimselliğin de rolü olduğu ileri sürülmüştür. Bu çalışmada, aylık atmosfer basıncı değişiklikleri ile AAOY ile başvuran hasta sayısı arasında olası ilişkiler araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Ocak 1995-Mayıs 2003 tarihleri arasında Travma ve Acil Cerrahi Kliniği’ne AAOY tanısıyla yatırılan 24 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışma verileri, hasta kayıtları, yatış belgeleri, hastane ölüm tutanakları ve ameliyat kayıtlarından derlendi. Çalışmaya yanlızca ameliyat sırasında AAOY tanısı doğrulanan hastalar alındı. Araştırma kapsamına giren aylara ait atmosfer basınç değişikliklerinin dağılımını gösteren kayıtlar İstanbul Meteoroloji Müdürlüğü’nden sağlanarak, aylık ortalama atmosfer basınçları ile AAOY ile başvuran hasta sayısı arasında ilişki olup olmadığı incelendi. Kış aylarında başvuran hastalar çoğunluğu oluşturmaktaydı. En çok başvuru (6 hasta), ortalama atmosfer basıncının 765.5 mmHg ölçüldüğü ocak ayında yapıldı. Yatan hastanın olmadığı mayıs ayında ortalama atmosfer basıncı 760.8 mmHg idi. Aylara göre hasta dağılımı ile atmosfer basınçları arasında anlamlı ilişki bulunmadı (p>0.05). Ortalama atmosfer basıncının yüksek seyrettiği aylardan sonra hasta başvurularında da artış görüldü.

Sonuç: Verilerimiz, AAOY sıklığı ile atmosfer basıncı arasında anlamlı ilişki olduğunu doğrulamadı.

Anahtar Sözcükler: Aortik anevrizma, abdominal, aort yırtığı, atmosfer basıncı, risk faktörü, mevsim

Prof.Dr. Hakan Yanar 1971 yılında Denizli’ de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Denizli’ de tamamlamasını takiben 1988’de İstanbul Tıp Fakültesini kazandı. Cerrahi intörnlüğünü University of Colorado Health Science Center, Denver Colorado’ da tamamladı. Mecburi hizmetini 1995-1996 yılları arasında Isparta’da, askerlik hizmetini Nisan 2000’de Tunceli’ de yerine getirdi. 1996 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda başladığı Genel Cerrahi ihtisasını “Kolon anastomozlarında skar dokusu oluşumu ve latirojen ilaçların etkisi” isimli tez ile Haziran 2001’ de tamamladı. Şubat 2006-Şubat 2007 arasında University of Southern California Medical Center, Department of General Surgery, Los Angeles, ABD’ de çalıştı. Primer cerrahi ilgi alanı gastrointestinal hastalıklar, mide, kolon ve rektum kanseri başta olmak onkolojik cerrahi olguların laparoskopik tedavisi üzerine odaklanmıştır. “Robotik Cerrahi” ve “Cytoreductive surgery (CRS) and Hypertermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) in Peritoneal Surface Malignancy” sertifikalarına sahiptir. Türk Cerrahi Derneği, Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneği, İstanbul Tabib Odası üyesi, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği ile Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği yönetim kurulu üyesidir. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi’nde yardımcı editörlük, European Society of Trauma and Emergency Surgery (ESTES) Emergency Section’ da Chairman ve Türkiye delegeliği görevlerini yerine getirmektedir. Elli uluslararası, 20 ulusal çalışmasıhakemli dergilerde yayınlanmıştır. İki uluslararası, on ulusal kitap bölümü bulunmaktadır. Çok sayıda sözlü ve poster sunumu, yurt içi ve yurt dışı panel ve sempozyum konuşmaları gerçekleştirmiştir. İki uluslararası, çok sayıda ulusal kitap bölümü yazımı ve çevirisi bulunmaktadır. Ekim 2008’ de Doçent, Mart 2014′te profesör ünvanını alan Prof.Dr. Hakan Yanar İngilizce bilmektedir. Evli, bir kız ve bir erkek çocuk babasıdır.