fbpx

Blog Details

Poliarteritis nodozaya bağlı akut karın ağrısı İle başvuran nadir görülen bir splenik infarkt olgusu: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Burçak Kabaoğlu, Halil Coşkun, Hakan Yanar, Ercan Karaarslan, Tunç Yaltı

Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2005; 11(3): 242-246

PMID: 16100671

Kırk dört yaşında erkek hasta acil servise birkaç saat devam eden şiddetli sol üst kadran ağrısı ile başvurdu. Bilgisayarlı tomografi (BT) ve dijital substraksiyon anjiyografide (DSA) dalakta infarktüs tespit edildi. Piyesin patolojik incelemesinde diffüz akut vaskülit, tromboz, panvaskülit ile karakterize poliarteritis nodoza tanısı konuldu. Bu tanıyı koymak çoğunlukla klinik bulguların değişkenliği nedeniyle zordur. Arteryel tutulumun yerine ve yaygınlığına bağlı değişiklik göstermektedir.

Anahtar sözcükler : Dalak infarktüsü, poliarteritis nodoza, vaskülit, acil cerrahi

Comments are closed