fbpx
Gastrointestinal kanama

Yasemin Şanlı, Zeynep Gözde Özkan, Serkan Kuyumcu, Hakan Yanar, Emre Balık, Handan Tokmak, Cüneyt Türkmen, Işık Adalet

Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(3): 225-230 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.55553

Amaç: Gastrointestinal sistem (GİS) kanamalarında kanama odağının saptanmasında, Tc-99m ile işaretli eritrosit (RBC) sintigrafisinin rolü klinik deneyimlerimiz ışığında değerlendirildi.
Gereç ve Yöntem: 1995-2010 yılları arasında GİS kanaması odağının belirlenmesi amacıyla kliniğimize gönderilen 57 hasta (27 kadın, 30 erkek; ortalama yaş 43.9±24; dağılım 1-91 yıl) geriye dönük olarak çalışmaya alındı. Sintigrafi öncesi hastaların 51’ine gastroskopi, 45’ine kolonoskopi, 9’una anjiyografi yapılmıştı.

Bulgular: RBC sintigrafisi hastaların 31’inde pozitif ve 26’sında negatifti. Pozitif sintigrafik bulgular, 19 hastada ilk bir saatlik dinamik imajlarda, 7 hastada 1-4. saatler arası statik imajlarda, 5 hastada ise 4-24. saatler arasında alınan statik imajlarda kaydedildi. Toplam 14 hasta GİS kanaması nedeniyle ameliyat edildi. On üç hastada kanama yeri RBC sintigrafisi tanısıyla doğrulandı (doğruluk: %92,8). Ameliyat edilmeyen 43 hastanın 12’sinde nedeni bilinmeyen demir eksikliği anemisi vardı ki bu hastaların tümünde sintigrafi negatif olarak sonuçlandı. Yoğun kanama bulguları olan 4 hasta medikal takip sürecinde kaybedildi, geri kalan 27 hastanın kanamaları kendiliğinden ya da konservatif tedavilerle durdu.

Sonuç: Çalışmamız aktif GİS kanamalarında kanama odağının belirlenmesinde sintigrafinin primer yöntem olması gerekliliğini göstermektedir. Özellikle ilk 1 saatlik dinamik görüntüleme esnasında saptanan pozitif imajlar, kanama odağının doğru yerinin saptanmasında ve cerrahi gerekliliğin belirlenmesinde yol göstericidir.

Anahtar Kelimeler: Gastrointestinal kanama, işaretli eritrosit sintigrafisi; endoskopik girişimler.