fbpx

Blog Details

Gastrointestinal kanama odağının saptanmasında işaretli eritrosit sintigrafisinin rolü

Yasemin Şanlı, Zeynep Gözde Özkan, Serkan Kuyumcu, Hakan Yanar, Emre Balık, Handan Tokmak, Cüneyt Türkmen, Işık Adalet

Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(3): 225-230 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.55553

Amaç: Gastrointestinal sistem (GİS) kanamalarında kanama odağının saptanmasında, Tc-99m ile işaretli eritrosit (RBC) sintigrafisinin rolü klinik deneyimlerimiz ışığında değerlendirildi.
Gereç ve Yöntem: 1995-2010 yılları arasında GİS kanaması odağının belirlenmesi amacıyla kliniğimize gönderilen 57 hasta (27 kadın, 30 erkek; ortalama yaş 43.9±24; dağılım 1-91 yıl) geriye dönük olarak çalışmaya alındı. Sintigrafi öncesi hastaların 51’ine gastroskopi, 45’ine kolonoskopi, 9’una anjiyografi yapılmıştı.

Bulgular: RBC sintigrafisi hastaların 31’inde pozitif ve 26’sında negatifti. Pozitif sintigrafik bulgular, 19 hastada ilk bir saatlik dinamik imajlarda, 7 hastada 1-4. saatler arası statik imajlarda, 5 hastada ise 4-24. saatler arasında alınan statik imajlarda kaydedildi. Toplam 14 hasta GİS kanaması nedeniyle ameliyat edildi. On üç hastada kanama yeri RBC sintigrafisi tanısıyla doğrulandı (doğruluk: %92,8). Ameliyat edilmeyen 43 hastanın 12’sinde nedeni bilinmeyen demir eksikliği anemisi vardı ki bu hastaların tümünde sintigrafi negatif olarak sonuçlandı. Yoğun kanama bulguları olan 4 hasta medikal takip sürecinde kaybedildi, geri kalan 27 hastanın kanamaları kendiliğinden ya da konservatif tedavilerle durdu.

Sonuç: Çalışmamız aktif GİS kanamalarında kanama odağının belirlenmesinde sintigrafinin primer yöntem olması gerekliliğini göstermektedir. Özellikle ilk 1 saatlik dinamik görüntüleme esnasında saptanan pozitif imajlar, kanama odağının doğru yerinin saptanmasında ve cerrahi gerekliliğin belirlenmesinde yol göstericidir.

Anahtar Kelimeler: Gastrointestinal kanama, işaretli eritrosit sintigrafisi; endoskopik girişimler.

Comments are closed