fbpx
Gastrointestinal kanama

Yasemin Şanlı, Zeynep Gözde Özkan, Serkan Kuyumcu, Hakan Yanar, Emre Balık, Handan Tokmak, Cüneyt Türkmen, Işık Adalet

Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(3): 225-230 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.55553

Amaç: Gastrointestinal sistem (GİS) kanamalarında kanama odağının saptanmasında, Tc-99m ile işaretli eritrosit (RBC) sintigrafisinin rolü klinik deneyimlerimiz ışığında değerlendirildi.
Gereç ve Yöntem: 1995-2010 yılları arasında GİS kanaması odağının belirlenmesi amacıyla kliniğimize gönderilen 57 hasta (27 kadın, 30 erkek; ortalama yaş 43.9±24; dağılım 1-91 yıl) geriye dönük olarak çalışmaya alındı. Sintigrafi öncesi hastaların 51’ine gastroskopi, 45’ine kolonoskopi, 9’una anjiyografi yapılmıştı.

Bulgular: RBC sintigrafisi hastaların 31’inde pozitif ve 26’sında negatifti. Pozitif sintigrafik bulgular, 19 hastada ilk bir saatlik dinamik imajlarda, 7 hastada 1-4. saatler arası statik imajlarda, 5 hastada ise 4-24. saatler arasında alınan statik imajlarda kaydedildi. Toplam 14 hasta GİS kanaması nedeniyle ameliyat edildi. On üç hastada kanama yeri RBC sintigrafisi tanısıyla doğrulandı (doğruluk: %92,8). Ameliyat edilmeyen 43 hastanın 12’sinde nedeni bilinmeyen demir eksikliği anemisi vardı ki bu hastaların tümünde sintigrafi negatif olarak sonuçlandı. Yoğun kanama bulguları olan 4 hasta medikal takip sürecinde kaybedildi, geri kalan 27 hastanın kanamaları kendiliğinden ya da konservatif tedavilerle durdu.

Sonuç: Çalışmamız aktif GİS kanamalarında kanama odağının belirlenmesinde sintigrafinin primer yöntem olması gerekliliğini göstermektedir. Özellikle ilk 1 saatlik dinamik görüntüleme esnasında saptanan pozitif imajlar, kanama odağının doğru yerinin saptanmasında ve cerrahi gerekliliğin belirlenmesinde yol göstericidir.

Anahtar Kelimeler: Gastrointestinal kanama, işaretli eritrosit sintigrafisi; endoskopik girişimler.

Prof.Dr. Hakan Yanar 1971 yılında Denizli’ de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Denizli’ de tamamlamasını takiben 1988’de İstanbul Tıp Fakültesini kazandı. Cerrahi intörnlüğünü University of Colorado Health Science Center, Denver Colorado’ da tamamladı. Mecburi hizmetini 1995-1996 yılları arasında Isparta’da, askerlik hizmetini Nisan 2000’de Tunceli’ de yerine getirdi. 1996 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda başladığı Genel Cerrahi ihtisasını “Kolon anastomozlarında skar dokusu oluşumu ve latirojen ilaçların etkisi” isimli tez ile Haziran 2001’ de tamamladı. Şubat 2006-Şubat 2007 arasında University of Southern California Medical Center, Department of General Surgery, Los Angeles, ABD’ de çalıştı. Primer cerrahi ilgi alanı gastrointestinal hastalıklar, mide, kolon ve rektum kanseri başta olmak onkolojik cerrahi olguların laparoskopik tedavisi üzerine odaklanmıştır. “Robotik Cerrahi” ve “Cytoreductive surgery (CRS) and Hypertermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) in Peritoneal Surface Malignancy” sertifikalarına sahiptir. Türk Cerrahi Derneği, Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneği, İstanbul Tabib Odası üyesi, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği ile Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği yönetim kurulu üyesidir. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi’nde yardımcı editörlük, European Society of Trauma and Emergency Surgery (ESTES) Emergency Section’ da Chairman ve Türkiye delegeliği görevlerini yerine getirmektedir. Elli uluslararası, 20 ulusal çalışmasıhakemli dergilerde yayınlanmıştır. İki uluslararası, on ulusal kitap bölümü bulunmaktadır. Çok sayıda sözlü ve poster sunumu, yurt içi ve yurt dışı panel ve sempozyum konuşmaları gerçekleştirmiştir. İki uluslararası, çok sayıda ulusal kitap bölümü yazımı ve çevirisi bulunmaktadır. Ekim 2008’ de Doçent, Mart 2014′te profesör ünvanını alan Prof.Dr. Hakan Yanar İngilizce bilmektedir. Evli, bir kız ve bir erkek çocuk babasıdır.