fbpx

Kategori: Vasküler Yaralanma

Kompleks inguinal defektlerin inferior epigastrik arterden kanlanan rektus abdominis kas flepleri ile rekonstrüksiyonu: İki olgu sunumu

Brakiyal ve femoral arterler gibi tek vasküler kaynağı olan ekstremitelerin damar ve çevresi yaralanmalarında, ekstremite kaybı gibi morbidite ya da kanama, sepsis ve vasküler uyuşmazlığa bağlı mortalite riski yüksektir.

Read More