fbpx
Kolorektal kanser

Hakan Yanar, Beyza Ozcinar, Fatih Yanar, Emre Sivrikoz, Orhan Agcaoglu, Nergiz Dagoglu, Kayihan Gunay, Recep Guloglu, Cemalettin Ertekin

Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(1): 23-27 |

DOI: 10.5505/tjtes.2014.39596

Amaç: Son yıllarda akut malign kalın bağırsak tıkanmalarında gerek palyasyon gerek cerrahi öncesi dekompresyon amaçlı kolorektal stentlerin kullanımı artış göstermektedir. Bu çalışmada, kansere bağlı akut kolorektal tıkanmalarda endoskopik stent uygulamasının teknik ve klinik açıdan etkinliği, güvenilirliği ve klinik sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Mart 2006-Aralık 2012 tarihleri arasında acil cerrahi kliniğimizde akut malign kalın bağırsak tıkanması tanısıyla tedavi edilen 100 hastanın 42’sine stentleme uygulandı. Tüm hastalara kaplı olmayan genişleyen metal stentler endoskopik yöntemle fluoroskopi eşliğinde yerleştirildi. Hasta veritabanı kullanılarak yöntemin etkinliği ve komplikasyonlar geriye dönük olarak değerlendirildi.

Bulgular: Stentleme işlemi teknik açıdan 39/42 (%92.8), klinik açıdan 38/42 (%90.4) hastada başarıyla uygulandı. Bunlardan 16 hastaya elektif cerrahi rezeksiyon uygulandı, diğer 26 hastada metastatik tümör veya yandaş hastalıklar nedeniyle işlem palyatif olarak kabul edildi. On (%23.8) hastada komplikasyon gelişti, en sık tenesmus (n=3) izlendi. Stent migrasyonu, kanama ve rekto-sigmoid kolon perforasyonu ikişer hastada izlendi. Bir olguda gaita sıkışmasına bağlı stent tıkanması meydana geldi.

Tartışma: Malignite kaynaklı akut kolorektal tıkanmalarda stentleme efektif ve göreceli olarak güvenli bir işlem olup, hafif dereceli komplikasyolara neden olur. Obstrüktif kolorektal kanser hastalarında elektif rezeksiyona olanak sağlamakta, ayrıca cerrahi tedaviye uygun olmayan olgularda palyasyon amaçlı kullanılabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kolorektal kanser, tıkanıklık, kendiliğinden genişleyen metal stent, stent.

Prof.Dr. Hakan Yanar 1971 yılında Denizli’ de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Denizli’ de tamamlamasını takiben 1988’de İstanbul Tıp Fakültesini kazandı. Cerrahi intörnlüğünü University of Colorado Health Science Center, Denver Colorado’ da tamamladı. Mecburi hizmetini 1995-1996 yılları arasında Isparta’da, askerlik hizmetini Nisan 2000’de Tunceli’ de yerine getirdi. 1996 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda başladığı Genel Cerrahi ihtisasını “Kolon anastomozlarında skar dokusu oluşumu ve latirojen ilaçların etkisi” isimli tez ile Haziran 2001’ de tamamladı. Şubat 2006-Şubat 2007 arasında University of Southern California Medical Center, Department of General Surgery, Los Angeles, ABD’ de çalıştı. Primer cerrahi ilgi alanı gastrointestinal hastalıklar, mide, kolon ve rektum kanseri başta olmak onkolojik cerrahi olguların laparoskopik tedavisi üzerine odaklanmıştır. “Robotik Cerrahi” ve “Cytoreductive surgery (CRS) and Hypertermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) in Peritoneal Surface Malignancy” sertifikalarına sahiptir. Türk Cerrahi Derneği, Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneği, İstanbul Tabib Odası üyesi, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği ile Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği yönetim kurulu üyesidir. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi’nde yardımcı editörlük, European Society of Trauma and Emergency Surgery (ESTES) Emergency Section’ da Chairman ve Türkiye delegeliği görevlerini yerine getirmektedir. Elli uluslararası, 20 ulusal çalışmasıhakemli dergilerde yayınlanmıştır. İki uluslararası, on ulusal kitap bölümü bulunmaktadır. Çok sayıda sözlü ve poster sunumu, yurt içi ve yurt dışı panel ve sempozyum konuşmaları gerçekleştirmiştir. İki uluslararası, çok sayıda ulusal kitap bölümü yazımı ve çevirisi bulunmaktadır. Ekim 2008’ de Doçent, Mart 2014′te profesör ünvanını alan Prof.Dr. Hakan Yanar İngilizce bilmektedir. Evli, bir kız ve bir erkek çocuk babasıdır.