fbpx
Laparoskopi

Beyza Özçınar, Ecem Memişoğlu, Ali Fuat Kaan Gök, Orhan Ağcaoğlu, Fatih Yanar, Mehmet İlhan, Hakan Teoman Yanar, Kayıhan Günay

Turk J Surg 2017 Mar 1;33(1):37-39. doi: 10.5152/UCD.2017.3231.

Abstract

Objective: Several damage-control procedures have been described in the literature in case of severe Calot’s triangle inflammation and fibrosis. In this report, we describe patients who underwent laparoscopic partial cholecystectomy using an endoscopic linear stapler.

Materials and Methods: Five patients with acute cholecystitis underwent laparoscopic partial cholecystectomy in our clinic between January – December 2011. All patients had severe fibrosis and inflammation of Calot’s triangle. The anterior and posterior walls of the gallbladder were totally resected if possible. The gallbladder was transected at its neck or Hartmann’s pouch, leaving a remnant gallbladder pouch behind.

Results: Five patients had laparoscopic partial cholecystectomy with an endoscopic linear stapler. The main symptom of all patients on admission to the emergency room was abdominal pain. The mean time for the surgical procedure was 140 minutes (range, 120–180 minutes). Inflammation and fibrosis of Calot’s triangle was detected in all patients during surgery and a phlegmonous gallbladder was detected in one patient. Surgical drains were used in all patients and no biliary leakage was detected. Remnant common bile duct calculi were detected in one patient and this patient underwent endoscopic retrograde cholangiopancreatography one month after surgery.

Conclusions: When a reliable view of Calot’s triangle cannot be obtained due to severe inflammation and fibrosis during laparoscopy, laparoscopic partial cholecystectomy seems to be a safe and feasible alternative to open surgery with an acceptable morbidity rate.

Keywords: Acute cholecystitis, damage control surgery, endoscopic linear stapler, laparoscopy, partial cholecystectomy

Prof.Dr. Hakan Yanar 1971 yılında Denizli’ de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Denizli’ de tamamlamasını takiben 1988’de İstanbul Tıp Fakültesini kazandı. Cerrahi intörnlüğünü University of Colorado Health Science Center, Denver Colorado’ da tamamladı. Mecburi hizmetini 1995-1996 yılları arasında Isparta’da, askerlik hizmetini Nisan 2000’de Tunceli’ de yerine getirdi. 1996 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda başladığı Genel Cerrahi ihtisasını “Kolon anastomozlarında skar dokusu oluşumu ve latirojen ilaçların etkisi” isimli tez ile Haziran 2001’ de tamamladı. Şubat 2006-Şubat 2007 arasında University of Southern California Medical Center, Department of General Surgery, Los Angeles, ABD’ de çalıştı. Primer cerrahi ilgi alanı gastrointestinal hastalıklar, mide, kolon ve rektum kanseri başta olmak onkolojik cerrahi olguların laparoskopik tedavisi üzerine odaklanmıştır. “Robotik Cerrahi” ve “Cytoreductive surgery (CRS) and Hypertermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) in Peritoneal Surface Malignancy” sertifikalarına sahiptir. Türk Cerrahi Derneği, Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneği, İstanbul Tabib Odası üyesi, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği ile Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği yönetim kurulu üyesidir. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi’nde yardımcı editörlük, European Society of Trauma and Emergency Surgery (ESTES) Emergency Section’ da Chairman ve Türkiye delegeliği görevlerini yerine getirmektedir. Elli uluslararası, 20 ulusal çalışmasıhakemli dergilerde yayınlanmıştır. İki uluslararası, on ulusal kitap bölümü bulunmaktadır. Çok sayıda sözlü ve poster sunumu, yurt içi ve yurt dışı panel ve sempozyum konuşmaları gerçekleştirmiştir. İki uluslararası, çok sayıda ulusal kitap bölümü yazımı ve çevirisi bulunmaktadır. Ekim 2008’ de Doçent, Mart 2014′te profesör ünvanını alan Prof.Dr. Hakan Yanar İngilizce bilmektedir. Evli, bir kız ve bir erkek çocuk babasıdır.