fbpx
Laparoskopi

Ahmet Kemalettin Koltka 1, Mehmet İlhan, Achmet Ali, Ali Fuat Kaan Gök, Nükhet Sivrikoz, Teoman Hakan Yanar, Mustafa Kayıhan Günay, Cemalettin Ertekin

PMID: 29350363 DOI: 10.5505/tjtes.2017.95079

Ulus Travma Acil Cerrahi Dergisi. 2018 Jan;24(1):20-24.

Amaç: Yorgunluk ve uykusuzluk doğru karar verme yetisini ve motor becerileri etkileyerek tıbbi performansı ve hasta bakım kalitesini düşürebilir. Bu çalışmanın amacı, farklı zamanlarda genel anestezi altında yapılan laparoskopik genel cerrahi olguları ile istenmeyen sonuçlar arasında ilişki olup olmadığını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Üçüncü düzey bir üniversite hastanesinin acil servisinde 01.01.2016–31.12.2016 tarihleri arasında ameliyat edilen tüm laparoskopik kolesistektomi ve apendektomi olguları çalışmaya dahil edildi. Ameliyat zamanları üçe ayrıldı: 08.01–17.00 arası (G1: gündüz), 17.01–23.00 arası (G2: erken mesai sonrası) ve 23.01–08.00 arası (G3: gece). Çalışmaya dahil edilen hastaların dosyaları taranarak ameliyatta ve ameliyat sonrası dönemlerde anestezi veya cerrahiye ait komplikasyon yaşayıp yaşamadıkları incelendi.

Bulgular: Bağımsız değişkenler olan yandaş hastalıklar, yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, ASA skoru ve ameliyat zamanı ile bağımlı değişken olan ameliyat sırasında komplikasyon sıklığı arasındaki ilişki multipl regresyon analizi yapılarak değerlendirildi. Gece yapılan ameliyatlar (p<0.001 OR: 6.7 CI [2.6–16.9]) ve yüksek yaşın (p=0.004 OR: 1.04 CI [1.01–1.08]) ameliyat sırasında komplikasyon sıklığı için risk faktörü olduğu saptandı. Aynı değerlendirme ameliyat sonrası komplikasyonlar için yapıldığında yukarıdaki bağımsız değişkenler ile ameliyat sonrası komplikasyon sıklığı arasında ilişki olmadığı saptandı.

Tartışma: Gece yapılan ameliyatlarda ve yaşlı hastalarda ameliyat sırasında komplikasyon riski ciddi morbidite veya mortalite artışına neden olmadan artmaktayken ameliyat sonrası komplikasyon sıklığında artışa neden olan bir bağımsız değişken bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Ameliyat zamanı, ameliyat sırasında komplikasyon, ameliyat sonrası komplikasyon; genel anestezi; laparoskopik cerrahi.

Prof.Dr. Hakan Yanar 1971 yılında Denizli’ de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Denizli’ de tamamlamasını takiben 1988’de İstanbul Tıp Fakültesini kazandı. Cerrahi intörnlüğünü University of Colorado Health Science Center, Denver Colorado’ da tamamladı. Mecburi hizmetini 1995-1996 yılları arasında Isparta’da, askerlik hizmetini Nisan 2000’de Tunceli’ de yerine getirdi. 1996 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda başladığı Genel Cerrahi ihtisasını “Kolon anastomozlarında skar dokusu oluşumu ve latirojen ilaçların etkisi” isimli tez ile Haziran 2001’ de tamamladı. Şubat 2006-Şubat 2007 arasında University of Southern California Medical Center, Department of General Surgery, Los Angeles, ABD’ de çalıştı. Primer cerrahi ilgi alanı gastrointestinal hastalıklar, mide, kolon ve rektum kanseri başta olmak onkolojik cerrahi olguların laparoskopik tedavisi üzerine odaklanmıştır. “Robotik Cerrahi” ve “Cytoreductive surgery (CRS) and Hypertermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) in Peritoneal Surface Malignancy” sertifikalarına sahiptir. Türk Cerrahi Derneği, Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneği, İstanbul Tabib Odası üyesi, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği ile Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği yönetim kurulu üyesidir. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi’nde yardımcı editörlük, European Society of Trauma and Emergency Surgery (ESTES) Emergency Section’ da Chairman ve Türkiye delegeliği görevlerini yerine getirmektedir. Elli uluslararası, 20 ulusal çalışmasıhakemli dergilerde yayınlanmıştır. İki uluslararası, on ulusal kitap bölümü bulunmaktadır. Çok sayıda sözlü ve poster sunumu, yurt içi ve yurt dışı panel ve sempozyum konuşmaları gerçekleştirmiştir. İki uluslararası, çok sayıda ulusal kitap bölümü yazımı ve çevirisi bulunmaktadır. Ekim 2008’ de Doçent, Mart 2014′te profesör ünvanını alan Prof.Dr. Hakan Yanar İngilizce bilmektedir. Evli, bir kız ve bir erkek çocuk babasıdır.