fbpx
Laparoskopi

Published online 2018 Sep 5. doi: 10.14744/SEMB.2017.92905

Abstract
Objectives:
Our aim was to study whether laparoscopic appendectomy radix ligation techniques were eutrophic in the development of intra-abdominal abscess.

Methods:
Between September 2009 and April 2017, all emergency cases admitted to our surgery polyclinic were reviewed, and the results of the patients who underwent laparoscopic appendectomy were collected. Appendectomy radix ligation techniques were reviewed from surgical notes on discharge reports. Postoperative controls were also reviewed, and any cases with abscess formation were reported.

Results:
A total of 350 patients were included in the study. Of these cases, 207 were males, and 143 were females. The mean age of the patients was 26.89±4.9 years. One hundred eighty-nine cases were found to have two endoloops placed on top of each other, whereas 161 cases had a 2 mm distance left in between the two endoloops and tied. None of the 189 cases who had endoloops placed on top of each other developed abscess formation. However, of the 161 cases who had endoloops with a 2 mm distance in between, 8 reported with abscess formation in the inner abdomen. Of these eight cases, seven had percutaneous abscess drainage by an interventional radiologist, whereas one was treated with relaparoscopy.

Conclusion:
In the present study, patients who had endoloops placed on top of each other developed no abscess formation, whereas in the literature’s gold standard procedure, those with a 2 mm distance left between two endoloops developed an inner abdominal abscess formation in 8 (4.9%) of the patients. We believe that this 2 mm dead space distance left between the two endoloops contributes to the formation of the abscess.

Keywords: Acute appendicitis, appendectomy, inner abdomen abscess, laparoscopic surgery

Prof.Dr. Hakan Yanar 1971 yılında Denizli’ de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Denizli’ de tamamlamasını takiben 1988’de İstanbul Tıp Fakültesini kazandı. Cerrahi intörnlüğünü University of Colorado Health Science Center, Denver Colorado’ da tamamladı. Mecburi hizmetini 1995-1996 yılları arasında Isparta’da, askerlik hizmetini Nisan 2000’de Tunceli’ de yerine getirdi. 1996 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda başladığı Genel Cerrahi ihtisasını “Kolon anastomozlarında skar dokusu oluşumu ve latirojen ilaçların etkisi” isimli tez ile Haziran 2001’ de tamamladı. Şubat 2006-Şubat 2007 arasında University of Southern California Medical Center, Department of General Surgery, Los Angeles, ABD’ de çalıştı. Primer cerrahi ilgi alanı gastrointestinal hastalıklar, mide, kolon ve rektum kanseri başta olmak onkolojik cerrahi olguların laparoskopik tedavisi üzerine odaklanmıştır. “Robotik Cerrahi” ve “Cytoreductive surgery (CRS) and Hypertermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) in Peritoneal Surface Malignancy” sertifikalarına sahiptir. Türk Cerrahi Derneği, Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneği, İstanbul Tabib Odası üyesi, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği ile Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği yönetim kurulu üyesidir. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi’nde yardımcı editörlük, European Society of Trauma and Emergency Surgery (ESTES) Emergency Section’ da Chairman ve Türkiye delegeliği görevlerini yerine getirmektedir. Elli uluslararası, 20 ulusal çalışmasıhakemli dergilerde yayınlanmıştır. İki uluslararası, on ulusal kitap bölümü bulunmaktadır. Çok sayıda sözlü ve poster sunumu, yurt içi ve yurt dışı panel ve sempozyum konuşmaları gerçekleştirmiştir. İki uluslararası, çok sayıda ulusal kitap bölümü yazımı ve çevirisi bulunmaktadır. Ekim 2008’ de Doçent, Mart 2014′te profesör ünvanını alan Prof.Dr. Hakan Yanar İngilizce bilmektedir. Evli, bir kız ve bir erkek çocuk babasıdır.