fbpx

Blog Details

Ameliyat edilen travmatik akut subdural kanamalı hastalarda klinik prognostik faktörlerin analizi

Aykut Karasu, Erdinç Civelek, Yavuz Aras, Pulat Akın Sabancı, Tufan Cansever, Hakan Yanar, Günseli Sağlam, Murat İmer, Kemal Tanju Hepgül, Korhan Taviloğlu, Ali Canbolat

Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(3): 233-236

Amaç: Travmaya bağlı akut subdural kanamalar kafa travma tanıları arasında en ölümcül olanıdır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 1998 ile 2006 yılları arasında travma sonrası akut subdural kanama tanısı ile ameliyat edilen 113 hasta geriye yönelik olarak incelendi. Başvuru sırasındaki Glasgow Koma Skalası (GKS) Skoru, hasta yaşı, travma ile ameliyat arasında geçen süre ve pupilla reaksiyonundaki anormalliklerin mortalite ve morbidite üzerindeki etkilerini saptamak amacıyla istatistiksel analiz yapıldı.

Bulgular: Elde edilen sonuçlar güncel literatürle karşılaştırılarak tartışıldı. Yüz on üç hastadaki toplam mortalite %56,6 olarak bulundu.

Sonuç: Başvuru sırasındaki GKS skoru, hasta yaşı, travma ile ameliyat arasında geçen süre ve pupilla reaksiyonundaki anormalliklerin prognozun belirlenmesinde önemli olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akut subdural kanama, prognoz, prognoztik faktörler, travma

Comments are closed