fbpx
Travma

Aykut Karasu, Erdinç Civelek, Yavuz Aras, Pulat Akın Sabancı, Tufan Cansever, Hakan Yanar, Günseli Sağlam, Murat İmer, Kemal Tanju Hepgül, Korhan Taviloğlu, Ali Canbolat

Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(3): 233-236

Amaç: Travmaya bağlı akut subdural kanamalar kafa travma tanıları arasında en ölümcül olanıdır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 1998 ile 2006 yılları arasında travma sonrası akut subdural kanama tanısı ile ameliyat edilen 113 hasta geriye yönelik olarak incelendi. Başvuru sırasındaki Glasgow Koma Skalası (GKS) Skoru, hasta yaşı, travma ile ameliyat arasında geçen süre ve pupilla reaksiyonundaki anormalliklerin mortalite ve morbidite üzerindeki etkilerini saptamak amacıyla istatistiksel analiz yapıldı.

Bulgular: Elde edilen sonuçlar güncel literatürle karşılaştırılarak tartışıldı. Yüz on üç hastadaki toplam mortalite %56,6 olarak bulundu.

Sonuç: Başvuru sırasındaki GKS skoru, hasta yaşı, travma ile ameliyat arasında geçen süre ve pupilla reaksiyonundaki anormalliklerin prognozun belirlenmesinde önemli olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akut subdural kanama, prognoz, prognoztik faktörler, travma

Prof.Dr. Hakan Yanar 1971 yılında Denizli’ de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Denizli’ de tamamlamasını takiben 1988’de İstanbul Tıp Fakültesini kazandı. Cerrahi intörnlüğünü University of Colorado Health Science Center, Denver Colorado’ da tamamladı. Mecburi hizmetini 1995-1996 yılları arasında Isparta’da, askerlik hizmetini Nisan 2000’de Tunceli’ de yerine getirdi. 1996 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda başladığı Genel Cerrahi ihtisasını “Kolon anastomozlarında skar dokusu oluşumu ve latirojen ilaçların etkisi” isimli tez ile Haziran 2001’ de tamamladı. Şubat 2006-Şubat 2007 arasında University of Southern California Medical Center, Department of General Surgery, Los Angeles, ABD’ de çalıştı. Primer cerrahi ilgi alanı gastrointestinal hastalıklar, mide, kolon ve rektum kanseri başta olmak onkolojik cerrahi olguların laparoskopik tedavisi üzerine odaklanmıştır. “Robotik Cerrahi” ve “Cytoreductive surgery (CRS) and Hypertermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) in Peritoneal Surface Malignancy” sertifikalarına sahiptir. Türk Cerrahi Derneği, Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneği, İstanbul Tabib Odası üyesi, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği ile Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği yönetim kurulu üyesidir. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi’nde yardımcı editörlük, European Society of Trauma and Emergency Surgery (ESTES) Emergency Section’ da Chairman ve Türkiye delegeliği görevlerini yerine getirmektedir. Elli uluslararası, 20 ulusal çalışmasıhakemli dergilerde yayınlanmıştır. İki uluslararası, on ulusal kitap bölümü bulunmaktadır. Çok sayıda sözlü ve poster sunumu, yurt içi ve yurt dışı panel ve sempozyum konuşmaları gerçekleştirmiştir. İki uluslararası, çok sayıda ulusal kitap bölümü yazımı ve çevirisi bulunmaktadır. Ekim 2008’ de Doçent, Mart 2014′te profesör ünvanını alan Prof.Dr. Hakan Yanar İngilizce bilmektedir. Evli, bir kız ve bir erkek çocuk babasıdır.

03 Şub, 2001

Özofagus Yaralanmaları

Özofagus yaralanmaları son yıllardaki antibiyotik ve cerrahi tekniklerdeki gelişme, monitörizasyon, solunum ve beslenme desteğinde artışa rağmen hala mortalitesi yüksek bir klinik tablodur.

Devamını Oku