fbpx
Vasküler Yaralanma

Samet Vasfi Kuvat, Hakan Yanar, Ahmet Biçer, Serdar Tunçer, Burhan Özalp, Murat Topalan

Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(3): 273-276 |

DOI: 10.5505/tjtes.2011.32848

Brakiyal ve femoral arterler gibi tek vasküler kaynağı olan ekstremitelerin damar ve çevresi yaralanmalarında, ekstremite kaybı gibi morbidite ya da kanama, sepsis ve vasküler uyuşmazlığa bağlı mortalite riski yüksektir. Ekspoze damar, kemik, tendon ve kıkırdakları kapatacak komşu deri ve subkütan doku yetersizliği durumunda, bu bölgelerin rekonstrüksiyonunda ihtiyaç duyulabilen serbest mikrovasküler doku transferi, vasküler yaralanma sebebi ile beraberinde ek teknik zorlukları da ortaya çıkarabilir. Bu koşullarda, pediküllü kas ve kas-deri flebi gibi rejyonel flepler (özellikle dolaşımı iyi hacimli dokuya ihtiyaç varsa) alternatif olabilir. Bu yazıda, vasküler cerrahi kliniğince safen ven grefti ile femoral arter onarımı sonrası inferiora baze pediküllü rektus abdominis kası ile rekonstrüksiyon uyguladığımız iki olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: İnguinal defekt, rektus abdominis kas flebi, vasküler yaralanma.

Prof.Dr. Hakan Yanar 1971 yılında Denizli’ de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Denizli’ de tamamlamasını takiben 1988’de İstanbul Tıp Fakültesini kazandı. Cerrahi intörnlüğünü University of Colorado Health Science Center, Denver Colorado’ da tamamladı. Mecburi hizmetini 1995-1996 yılları arasında Isparta’da, askerlik hizmetini Nisan 2000’de Tunceli’ de yerine getirdi. 1996 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda başladığı Genel Cerrahi ihtisasını “Kolon anastomozlarında skar dokusu oluşumu ve latirojen ilaçların etkisi” isimli tez ile Haziran 2001’ de tamamladı. Şubat 2006-Şubat 2007 arasında University of Southern California Medical Center, Department of General Surgery, Los Angeles, ABD’ de çalıştı. Primer cerrahi ilgi alanı gastrointestinal hastalıklar, mide, kolon ve rektum kanseri başta olmak onkolojik cerrahi olguların laparoskopik tedavisi üzerine odaklanmıştır. “Robotik Cerrahi” ve “Cytoreductive surgery (CRS) and Hypertermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) in Peritoneal Surface Malignancy” sertifikalarına sahiptir. Türk Cerrahi Derneği, Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneği, İstanbul Tabib Odası üyesi, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği ile Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği yönetim kurulu üyesidir. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi’nde yardımcı editörlük, European Society of Trauma and Emergency Surgery (ESTES) Emergency Section’ da Chairman ve Türkiye delegeliği görevlerini yerine getirmektedir. Elli uluslararası, 20 ulusal çalışmasıhakemli dergilerde yayınlanmıştır. İki uluslararası, on ulusal kitap bölümü bulunmaktadır. Çok sayıda sözlü ve poster sunumu, yurt içi ve yurt dışı panel ve sempozyum konuşmaları gerçekleştirmiştir. İki uluslararası, çok sayıda ulusal kitap bölümü yazımı ve çevirisi bulunmaktadır. Ekim 2008’ de Doçent, Mart 2014′te profesör ünvanını alan Prof.Dr. Hakan Yanar İngilizce bilmektedir. Evli, bir kız ve bir erkek çocuk babasıdır.