fbpx

Blog Details

Kompleks inguinal defektlerin inferior epigastrik arterden kanlanan rektus abdominis kas flepleri ile rekonstrüksiyonu: İki olgu sunumu

Samet Vasfi Kuvat, Hakan Yanar, Ahmet Biçer, Serdar Tunçer, Burhan Özalp, Murat Topalan

Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(3): 273-276 |

DOI: 10.5505/tjtes.2011.32848

Brakiyal ve femoral arterler gibi tek vasküler kaynağı olan ekstremitelerin damar ve çevresi yaralanmalarında, ekstremite kaybı gibi morbidite ya da kanama, sepsis ve vasküler uyuşmazlığa bağlı mortalite riski yüksektir. Ekspoze damar, kemik, tendon ve kıkırdakları kapatacak komşu deri ve subkütan doku yetersizliği durumunda, bu bölgelerin rekonstrüksiyonunda ihtiyaç duyulabilen serbest mikrovasküler doku transferi, vasküler yaralanma sebebi ile beraberinde ek teknik zorlukları da ortaya çıkarabilir. Bu koşullarda, pediküllü kas ve kas-deri flebi gibi rejyonel flepler (özellikle dolaşımı iyi hacimli dokuya ihtiyaç varsa) alternatif olabilir. Bu yazıda, vasküler cerrahi kliniğince safen ven grefti ile femoral arter onarımı sonrası inferiora baze pediküllü rektus abdominis kası ile rekonstrüksiyon uyguladığımız iki olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: İnguinal defekt, rektus abdominis kas flebi, vasküler yaralanma.

Comments are closed