fbpx
Venöz Tromboemboli

Kürşat Serin, Hakan Yanar, Yaşar Özdenkaya, Simru Tuğrul, Mehmet Kurtoğlu

Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(2): 130-134

Amaç: Travma ve acil cerrahi yoğun bakım hastalarında venöz tromboembolide (VTE) düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH) ile elastik çorap ve aralıklı pnömatik kompresyon (EÇ+APK) profilaksi yöntemlerinin VTE riski açısından etkinliği ve güvenirliliği araştırıldı.
Gereç ve Yöntem: Haziran 2005 ile Haziran 2007 tarihleri arasında 7 günden uzun süre mekanik ventilatöre bağımlı olarak yoğun bakımda yatan 259 hasta prospektif olarak yatışlarının 3. ve 7. gününde alt ekstremite venöz Doppler ultrasonografi ile değerlendirildi. Hastaların 152’sinde (%59) DMAH, 94 hastada (%36) EÇ ve APK kullanıldı.

Bulgular: DMAH grubunda üç hastada (%2) derin ven trombozu (DVT) saptanırken, EÇ ve APK grubunda bir hastada (%1) DVT saptandı. Kanama 15 hastada (%11) görüldü. VTE sıklığı %1,5 (4/259) olarak saptandı. PE gelişen dört hastadan ikisinde ölümcül pulmoner emboli gelişti (%0,7).

Sonuç: İstanbul Tıp Fakültesi Acil Cerrahi biriminde, yüksek mortalite ve morbiditenin olduğu yoğun bakım hastalarında uygulanan VTE profilaksi protokolünü yeterli ve güvenli olduğuna inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Travma ve acil cerrahi, venöz tromboemboli; yoğun bakım.

Prof.Dr. Hakan Yanar 1971 yılında Denizli’ de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Denizli’ de tamamlamasını takiben 1988’de İstanbul Tıp Fakültesini kazandı. Cerrahi intörnlüğünü University of Colorado Health Science Center, Denver Colorado’ da tamamladı. Mecburi hizmetini 1995-1996 yılları arasında Isparta’da, askerlik hizmetini Nisan 2000’de Tunceli’ de yerine getirdi. 1996 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda başladığı Genel Cerrahi ihtisasını “Kolon anastomozlarında skar dokusu oluşumu ve latirojen ilaçların etkisi” isimli tez ile Haziran 2001’ de tamamladı. Şubat 2006-Şubat 2007 arasında University of Southern California Medical Center, Department of General Surgery, Los Angeles, ABD’ de çalıştı. Primer cerrahi ilgi alanı gastrointestinal hastalıklar, mide, kolon ve rektum kanseri başta olmak onkolojik cerrahi olguların laparoskopik tedavisi üzerine odaklanmıştır. “Robotik Cerrahi” ve “Cytoreductive surgery (CRS) and Hypertermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) in Peritoneal Surface Malignancy” sertifikalarına sahiptir. Türk Cerrahi Derneği, Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneği, İstanbul Tabib Odası üyesi, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği ile Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği yönetim kurulu üyesidir. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi’nde yardımcı editörlük, European Society of Trauma and Emergency Surgery (ESTES) Emergency Section’ da Chairman ve Türkiye delegeliği görevlerini yerine getirmektedir. Elli uluslararası, 20 ulusal çalışmasıhakemli dergilerde yayınlanmıştır. İki uluslararası, on ulusal kitap bölümü bulunmaktadır. Çok sayıda sözlü ve poster sunumu, yurt içi ve yurt dışı panel ve sempozyum konuşmaları gerçekleştirmiştir. İki uluslararası, çok sayıda ulusal kitap bölümü yazımı ve çevirisi bulunmaktadır. Ekim 2008’ de Doçent, Mart 2014′te profesör ünvanını alan Prof.Dr. Hakan Yanar İngilizce bilmektedir. Evli, bir kız ve bir erkek çocuk babasıdır.